Jurbarko rajone – žvėriška žmogžudystė: pensininkas kirviu kaimynui smogė 49 kartus (Kriminalai)

von lietuvosdiena.lrytas.lt am

SiXÙã?ÜÛ:Y~’ËÞ»üÝåÖå¿ä¬Qˆ^vZ}*¬Äzƒ"]>“9ÉWNÂiOdK¯–K}$ô])Cë——ˆ;KWK¤ÃEv e}V ëX¿)ß¡èrêÏz0ZÝ‘ƒ]- øutß÷£ˆÐšŸY½QžÐdÖB䘄QýãLþÝÚg)­Û¹”qy8|;4eú0uŽßjŸžLPÌnçPs• +åÊ{.‰:¬Uc¨œ®km¥ô+±XRì¦÷¬:Zê&'ÕûËo3c©d øãígµví¸ïž,Q4...

Hier geht es zum ausführlichen Bericht